Tsotsile@ndo

Expresate en bats'i k'op – tsotsil


2 comentarios

Sk’ak’alil bats’i k’opetik ta skotol banamil ( Día internacional de la lengua materna) – Tsotsil

Muk xi tsibaj ta lek sk’akalil ti jbats’i k’optike, yu’un li ay ta stijel vay sk’ejintael jay koj sonetik jmeltsanoj ta bats’i k’op. Ja’yo muk xi xokom. Li’ tanae ta jk’an ta xi tsibaj sventa ta xkal ti tsots sk’oplal mu jchay ta k’ontontik jtalel jkuxlejaltik xchiuk ti jbats’i k’optik ta sba banamil; jna’oj ti boch’o xotkin stsibal ti jbats’i k’op vu’une chal van ti ep k’usi muyuk lek ta jtsimtae, jechvan xal, pe k’unk’un ta jchantik batel.

No pude escribir el día de nuestras lenguas, es que fui a cantar algunas canciones que he escrito en tsotsil. Por eso no me dio tiempo. Hoy quiero escribir para decir que es muy importante no olvidar nuestras costumbres y nuestra lengua: Sé que quienes conocen la escritura de mi lengua dirán que muchas cosas no escribi bien, quizá sea cierto, pero poco a poco iremos aprendiendo.

Anuncios